Home - individu - Outplacement in de nieuwe werkelijkheid deel 1
Home - organisatie - Outplacement in de nieuwe werkelijkheid deel 1

Outplacement in de nieuwe werkelijkheid deel 1

Wat betekent outplacement in de huidige markt? Daarvoor zal ik eerst een korte schets maken van de huidige politieke omgeving en arbeidsmarkt.

Huidige politieke omgeving en arbeidsmarkt

“Nieuwe klap voor het vertrouwen in de Nederlandse economie”, kopt één van de artikelen in het Financieel Dagblad. De politiek heeft zijn bezuinigingskeutel tot nader orde ingetrokken. Vakbonden vechten om de sociale zekerheid in stand te houden. Bedrijven houden hun adem in. Medewerkers kijken argwanend toe.

Afhankelijk van de gebruikte definitie telt Nederland momenteel tussen de 573.000 en 643.000 werklozen. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het ontbreken van een gericht arbeidsmarktbeleid zal deze ontwikkeling volgens Hoogleraar aan de UvA Sweder van Wijnbergen stand houden.

Sabic, Accell Group, Tata Steel, TNT, UWV, KLM, Arcadis, Ruwaard van Putten Ziekenhuis, Rabobank, Kamer van Koophandel, Miss Etam-groep, Delta Psychiatrisch Centrum, Makro, Vestia, Ministerie van Defensie, Balast Nedam, Cofely, Eneco, Joulz en Stedin zomaar een greep uit de diverse organisaties. Organisaties die momenteel geconfronteerd worden met bezuinigingen en reorganisaties waardoor medewerkers moeten afvloeien.

Volgens Peter Hein van Mulligen van het CBS neemt de werkloosheid in de volle breedte toe, in alle sectoren, leeftijdscategorieën en ongeacht geslacht. De toename is te wijten aan het stijgende aantal werkzoekenden en een terugloop van het aantal banen. Momenteel krimpt de Nederlandse arbeidsmarkt met gemiddeld 13.000 arbeidsplaatsen per maand.

Wanneer en in welke mate de uitstroom van de babyboomers het aantal werkelozen zal gaan verminderen is de vraag.

Naar een nieuwe baan door outplacement

In de sociale plannen van deze organisaties is meestal een budget gereserveerd dat de medewerkers, die conform het afspiegelingsbeginsel boventallig zijn verklaard, kunnen inzetten voor een outplacementprocedure. U leest het goed: kunnen inzetten. De meeste sociale plannen bieden ontslagen medewerkers de mogelijkheid om het geld uit te laten keren of te besteden aan een opleiding. Medewerkers, die zich richten op de korte termijn, zullen geneigd zijn om voor het geld te kiezen. De medewerkers, die zich richten op de lange termijn, zullen waarschijnlijk in een opleiding investeren, terwijl medewerkers, die gericht zijn op een nieuwe baan voor outplacement zullen kiezen.

De budgetten die voor outplacement gereserveerd zijn, zijn in vergelijking met 10 jaar geleden ongeveer gehalveerd. Op de arbeidsmarkt waarin ‘de sky the limit was’, en organisaties zaten te springen om personeel, besteedden bedrijven veel meer geld aan outplacement dan op dit moment, nu het aantal arbeidsplaatsen krimpt met 13.000 per maand.

Binnenkort verschijnt deel 2 van ‘Outplacement in de nieuwe werkelijkheid’.