Home - Organisatie - Verandermanagement

Verandermanagement

Merkt u dat er veel veranderingen gaande zijn in uw organisatie? Wilt u begeleiding bij reorganisaties, organisatieveranderingen of advies voor organisatieverbeteringen? De Blikverruimer geeft advies bij verandertrajecten, door oog te hebben voor het planmatige en procesmatige aspect van de verandering. Daarnaast richt de Blikverruimer zich vooral op het gedrag, de houding en de samenwerking binnen de organisatie wanneer er verandering in werk plaatsvindt.

Wanneer zet u de Blikverruimer in?

Laat de Blikverruimer u ondersteunen wanneer u een probleem ervaart bij uw verandertraject. Bijvoorbeeld wanneer u:

  • het gevoel heeft dat organisatieveranderingen in het verleden niet soepel liepen en u nu het heft in eigen handen wilt nemen.
  • vastloopt bij een verandering van werk en u als professional een frisse blik op de situatie wilt laten werpen.
  • het gevoel heeft dat de organisatieverandering niet van de grond komt, ondanks al uw inspanningen.
  • denkt in termen van ‘hoe krijg ik ze mee?’, ‘wat moet ik doen? en ‘hoe pak ik het aan?’

Hoe werkt de Blikverruimer?

De Blikverruimer maakt samen met u uw doel helder. Wat is de situatie en waar loopt u vast? Welke initiatieven zijn er genomen om het doel te realiseren? Is er wel consistentie tussen de intentie, motivatie, houding en het uiteindelijke gedrag? Oftewel, wat zijn de struikelblokken?

Op basis van deze analyse wordt er een plan van aanpak opgesteld. Hierbij gaat de Blikverruimer samen met u na, welke mate en manier van ondersteuning het beste bij u, uw organisatie en de situatie past. Om direct in te kunnen spelen op veranderingen tijdens het verandertraject vinden er verschillende afstemmings- en evaluatiemomenten plaats.

Wat levert het coachingstraject u op?

Door te kiezen voor begeleiding bij verandermanagement door de Blikverruimer, kiest u voor een gestructureerde aanpak. U krijgt zowel inzicht in de effecten van uw gedrag als manager, als inzicht in de motivatie, houding, gedrag en samenwerking van uw medewerkers.

Wilt u ondersteuning bij reorganisaties, verandermanagement, organisatieveranderingen en -verbeteringen? Neem contact op met de Blikverruimer.