Home - Organisatie - Teambuilding & Teamcoaching - Blikverruimer
coaching

Blikverruimercoachingmethodiek – cyclus

Beter samenwerken binnen mijn team. Maar hoe? De Blikverruimer activeert.

Is er sprake van een negatieve werksfeer en kunnen uw medewerkers motivatietraining gebruiken? Loopt u tegen blokkades aan binnen uw bedrijf, maar weet u niet hoe u deze het beste aan kunt pakken? Bijvoorbeeld als u zich afvraagt:

  • Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers zich emotioneel verbinden met de visie van uw organisatie?
  • Hoe kunt u uw medewerkers overtuigen hun talenten in te zetten voor uw organisatie?
  • Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers verbonden en geboeid blijven door uw organisatie?

De Blikverruimer biedt de ‘Blikverruimer coachingscyclus aan, oftewel teamtraining om deze blokkades uit de weg te ruimen. Arbeidsconflicten en een negatieve werksfeer zijn verleden tijd.

Aanpak Blikverruimercoachingmethodiek

De Blikverruimer Coachingscyclus is ontwikkeld om doelen te bereiken, authentiek te zijn, maar ook om kracht en voldoening te geven. De cyclus brengt de communicatie binnen een team op gang, creëert inzicht in de belangen van de organisatie en de medewerkers en stuurt aan op het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Daarna wordt het eerste deel van de cyclus afgesloten met een concreet stappenplan om de afgesproken doelen te realiseren. Deel twee van de cyclus maakt de barrières die uw medewerkers tegenkomen inzichtelijk. De Blikverruimer helpt vervolgens om verschillende mogelijkheden te ontdekken waardoor zij deze barrières kunnen overwinnen.

Route Blikverruimercoachingmethodiek

Tijdens de Blikverruimer Coachingscyclus, een cyclus met een looptijd van 1 jaar, wordt het Blikverruimerspel twee keer ingezet. Om te beginnen maakt de Blikverruimer de inzichten en visies van de deelnemers op de veranderingen bespreekbaar. Er worden vragen gesteld zoals ‘Hoe kijken we tegen verandering aan? en ‘Welke mogelijkheden zijn er om organisatie-, team- en persoonlijke doelstellingen te verwezenlijken?’. De Blikverruimer helpt u om op deze vragen een antwoord te geven.

Maak een einde aan een negatieve werksfeer of arbeidsconflicten. Neem contact op met De Blikverruimer.

Deze methodiek is geregistreerd bij het merkenregister BIEE