Home - Organisatie - Verandermanagement - Optimaliseren
processen

Optimaliseren processen, werkwijze en samenwerking

Afstemming tussen mijn afdelingen verbeteren. Maar hoe? De Blikverruimer structureert.

De afstemming en samenwerking tussen medewerkers binnen uw organisatie is erg belangrijk voor het optimaliseren van uw organisatie en de processen daarbinnen. Vraagt u zich af hoe u een prettige samenwerking kunt creëren? Wilt u inzicht krijgen in de reden waarom er blokkades ontstaan in veranderprocessen? De Blikverruimer helpt u structuur aan te brengen in uw organisatie.

Aanpak optimaliseren processen, werkwijze en samenwerking

Tijdens een optimalisatietraject worden de bedrijfsprocessen inzichtelijk gemaakt en de samenwerkingsafspraken vastgelegd. De verantwoordelijkheden binnen uw organisatie worden helder. Tegelijkertijd worden de initiatieven van uw medewerkers gewaardeerd en gewaarborgd.

Route optimaliseren processen, werkwijze en samenwerking

De Blikverruimer stelt samen met u uw doelstellingen op. Op basis van de doelstelling wordt er een plan van aanpak gemaakt. Samen met u gaat de Blikverruimer het gesprek aan met de medewerkers om de situatie tot op de bodem uit te zoeken. Welke blokkades zijn er? Waar ontstaan ze? Wat kunnen we eraan doen om deze te voorkomen? Uw eigen team wordt ingezet om veranderingen aan te brengen. De medewerkers die gebaat zijn bij de optimalisatie en samenwerkingen worden zowel de bedenkers, de bepalers als de uitvoerders van de oplossing.

Wilt u optimalisatie van bedrijfsprocessen, werkwijzen en samenwerking binnen uw organisatie? Neem contact op met De Blikverruimer.