Home - Organisatie - Vragen

Veelgestelde vragen over de Blikverruimer

Een van uw medewerkers zit niet lekker in zijn vel vanwege een verandertraject binnen uw organisatie. U wilt hem weer enthousiast krijgen, maar u weet niet hoe? U wilt uw medewerkers die vooral werken als individuen samenbrengen tot een sterk, assertief team, maar u weet niet hoe? De Blikverruimer geeft antwoord op deze vragen.

“Organisatiebelang en medewerkers belangen op één lijn krijgen. Maar hoe?” De Blikverruimer integreert.

De Blikverruimer maakt samen met u het doel helder. Wat is de situatie en waar loopt u vast? Hoe komt u samen tot de gewenste situatie? Door een plan van aanpak te maken kijkt de Blikverruimer samen met u welke mate en manier van ondersteuning het beste bij u, uw organisatie en de situatie past. Door te kiezen voor een gestructureerde aanpak met een gezamenlijk doel krijgt u alle belangen op één lijn.

Lees meer over het begeleiden van verandertrajecten of neem contact op met de Blikverruimer.

“Afstemming tussen mijn afdelingen verbeteren. Maar hoe?” De Blikverruimer structureert.

Belangrijk bij het optimaliseren van processen, werkwijze en samenwerking is het aanbrengen van structuur. Een plan van aanpak met een duidelijke doelstelling moet de verantwoordelijkheden binnen uw organisatie helder maken. Initiatieven van medewerkers worden meegenomen in het proces en blokkades worden verholpen. De Blikverruimer zorgt ervoor dat er een prettige samenwerking ontstaat.

Lees meer over het optimaliseren van processen, werkwijze en samenwerking of neem contact op met de Blikverruimer.

“Weer een eenheid maken van mijn team. Maar hoe?” De Blikverruimer verbindt.

Een sterk team is essentieel voor iedere organisatie. Door teamfocus aan te brengen wordt er een gezamenlijk doel ontwikkeld, maar ook ontstaat er meer vertrouwen onderling en in de organisatie. Door deze communicatietraining van de Blikverruimer krijgen uw medewerkers een duwtje in de rug om weer als een team te werken.

Lees meer over team focus of neem contact op met de Blikverruimer.

“Beter samenwerken binnen mijn team. Maar hoe?” De Blikverruimer activeert.

Een negatieve werksfeer kan de samenwerking binnen uw bedrijf belemmeren. De Blikverruimer benoemt blokkades en lost ze voor u op. De Blikverruimercoachingsmethodiek brengt de communicatie binnen een team op gang, creëert inzicht in de organisatie- en medewerkerbelangen en stuurt aan op het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Door het maken van een stappenplan worden de afgesproken doelen gerealiseerd. Elke organisatie kan gebruik maken van de Blikverruimerscoachingsmethodiek en daardoor zorgen voor een betere onderlinge samenwerking.

Lees meer over de Blikverruimercoachingmethodiek – cyclus of neem contact op met de Blikverruimer.

“Eigen ondernemerschap bij mijn werknemers aanwakkeren. Maar hoe?” De Blikverruimer stimuleert.

De Blikverruimer adviseert het Blikverruimerspel om samen met uw collega’s te ontdekken wat de invulling van een verbetertraject voor de organisatie betekent. Wat verstaan uw medewerkers onder klanttevredenheid en ondernemerschap? Door samen het spel te spelen ontdekken u en uw medewerkers hoe zij met veranderingen om kunnen gaan en nieuwe mogelijkheden kunnen aanpakken.

Lees meer over de begeleiding van het Blikverruimerspel of neem contact op met de Blikverruimer.

“Teamspirit en creativiteit binnen mijn team bevorderen. Maar hoe?” De Blikverruimer inspireert.

De Blikverruimer biedt het Teamspel aan, een spel dat ingezet kan worden bij professionele teamcoaching, workshops over samenwerking, maar ook bij kick-offs van projectteams. Het doel is de teamspirit en creativiteit binnen uw team te bevorderen en uit te zoeken wat het team wil bereiken. Door samen het Teamspel te spelen komt het team dichter bij elkaar, worden de banden hechter en komt de spontaniteit terug.

Lees meer over de begeleiding van het teamspel of neem contact op met de Blikverruimer.

“Medewerkers hun eigen POP laten maken. Maar hoe?” De Blikverruimer faciliteert.

Uw bedrijf is constant in beweging, maar u wilt dat uw medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen. De Blikverruimer biedt succesmanagementspel aan, een spel waarbij teamcoaching, assertiviteitstraining en feedback centraal staan. Uw medewerkers worden aangezet om een eigen POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) te maken om zichzelf te verbeteren. Een TOP (team ontwikkel plan) is ook een mogelijkheid.

Lees meer over de begeleiding van het succesmanagementspel of neem contact op met de Blikverruimer.

“De ontwikkeling van mijn medewerkers heeft een boost nodig. Maar hoe?” De Blikverruimer realiseert.

Wanneer uw medewerkers tegen verschillende problemen aanlopen, kan individuele coaching de oplossing bieden. Tijdens dit persoonlijke coachingstraject gaat de Blikverruimer samen met u en een medewerker kijken naar de situatie. Heeft uw medewerker belang bij effectief leren communiceren, of wil hij beter leren omgaan met weerstand? Of biedt een assertiviteitscursus de oplossing? Het coachingstraject wordt ontworpen op de wensen van uw medewerker.

Lees meer over coaching van een individuele medewerker of neem contact op met de Blikverruimer.

“Zorgvuldig afscheid nemen van één of een aantal medewerkers. Maar hoe?” De Blikverruimer ontlast.

Afscheid nemen van een medewerker is nooit simpel, maar soms wel noodzakelijk. De Blikverruimer ondersteunt u door een outplacementtraject aan te bieden om gepast afscheid te nemen van een medewerker. Met dit traject begeleidt de Blikverruimer u en uw medewerker bij een vervolgstap buiten uw organisatie.

Lees meer over outplacement onbepaalde tijd of neem contact op met de Blikverruimer.

“Mijn medewerker wil zijn carrièrepad uitstippelen. Maar hoe?” De Blikverruimer belicht.

De eerste stap in het uitstippelen van een nieuw carrièrepad is het uitspreken van de wensen van uw medewerker. Wat zijn de doelen? Wat wil hij bereiken? De Blikverruimer kijkt samen met uw medewerker naar de mogelijkheden. Er wordt een sollicitatieprofiel ontwikkeld, maar er wordt ook gekeken naar de arbeidsmarkt. De Blikverruimer zorgt dat zowel u als uw medewerker tevreden is over zijn keuze.

Lees meer over outplacement bepaalde tijd of neem contact op met de Blikverruimer.

“Mijn medewerker is onzeker over loopbaan en wil ondersteuning. Maar hoe?” De Blikverruimer staat bij.

De Blikverruimer adviseert de Loopbaan Navigator® aan medewerkers die twijfelen over hun loopbaan. Door dit loopbaantraject wordt aandacht besteed aan interne motivatie en eigenschappen en zijn positionering om zo een succesvolle loopbaan te bereiken. Het traject bestaat uit acht modules, waardoor zij inzicht krijgen in zichzelf en wat zij willen bereiken. Duidelijk is het doel van dit traject.

Lees meer over de Loopbaan Navigator neem contactop met de Blikverruimer.