Home - Organisatie - Teamspellen - Begeleiding
Blikverruimerspel

Begeleiding Blikverruimerspel

Eigen ondernemerschap bij mijn werknemers aanwakkeren. Maar hoe? De Blikverruimer stimuleert.

Wat verstaan uw medewerkers onder begrippen zoals verbetering van klanttevredenheid, effectiever werken en ondernemerschap? Wat verstaat u als werkgever hieronder? Het Blikverruimerspel is gebaseerd op beproefde concepten uit de veranderkunde en psychologie. Tijdens het spel wordt er gebruik gemaakt van intervisie en planningstechnieken. Daardoor is het teamspel bij uitstek geschikt om te gebruiken bij reorganisaties, verandertrajecten, maar ook bij de kick-off van een projectteam.

Aanpak Blikverruimerspel

Door het Blikverruimerspel samen te spelen ontdekken u en uw collega’s, wat de invulling van een verbetertraject voor de organisatie betekent. Alle medewerkers ontdekken tijdens de teamspelen de rol die zij spelen in deze verandering en welke nieuwe mogelijkheden dit met zich meebrengt. Het benutten van alle individuele talenten speelt hierin een grote rol, even als het niet bang zijn om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen.

Route Blikverruimerspel

Het Blikverruimerspel bestaat uit drie rondes waarin u de belangrijkste inzichten en visies van uw medewerkers op veranderingen bespreekt. Het teamspel werpt een nieuwe blik op de gang van zaken en zal de onderlinge communicatie verbeteren. Door samen het Blikverruimerspel te spelen wordt er een stappenplan gecreëerd voor elke medewerker.

Wilt u meer ondernemerschap, initiatief of verantwoordelijkheid creëren onder uw medewerkers? Neem contact op met de Blikverruimer.