Home - Organisatie - Teambuilding & Teamcoaching

Teambuilding & Teamcoaching

Teamcoaching is de verzamelnaam voor technieken en mogelijkheden om teams beter te laten samenwerken, een gemeenschappelijk doel te laten creëren en de kwaliteiten van de verschillende teamleden maximaal te benutten. De Blikverruimer helpt u hierbij door een intervisie voor uw medewerkers te organiseren.

 Wanneer zet u de Blikverruimer in?

Teambuilding & Teamcoaching zijn belangrijk binnen elke organisatie. Kies voor de Blikverruimer wanneer u een team weer met elkaar in contact wilt laten brengen, of om belangen van het team en de individuele medewerkers weer met elkaar op één lijn te krijgen. De Blikverruimer geeft uw teams communicatietrainingen en begeleidt intervisies om samen het beste resultaat te bereiken.

Wat levert het coachingstraject u op?

De eerste stap is het bepalen van het type teamcoaching. De Blikverruimer kiest samen met u een type teamcoaching dat bij uw organisatie past. Afhankelijk van deze keuze:

  • Wordt er een gezamenlijk doel ontwikkeld
  • Krijgt u meer inzicht in de organisatie- en individuele belangen
  • Ontstaat er meer vertrouwen in de organisatie en onderling
  • Verbetert de communicatie binnen de organisatie

Wilt u de samenwerking van de teams binnen uw organisatie versterken door teambuilding? Kunnen uw teams wel een duwtje in de rug gebruiken? Neem contact op met De Blikverruimer.