Home - individu - Spijt

Spijt

In mijn praktijk kom ik het heel vaak tegen: spijt over de keuzes die mensen in hun leven hebben gemaakt. Deze spijt kan zelfs omslaan in ongenoegen en zelfverwijten. ‘Omdat ik vroeger de verkeerde keuzes heb gemaakt, kan ik nu moeilijk aan een baan komen’.

Mensen maken bij deze gedachten een aantal cruciale denkfouten:

  1. Uitgaan van de informatie van nu.
  2. Uitgaan van de context en vaardigheden van nu.
  3. Aannemen dat een andere keuze een betere uitkomst zou hebben gehad.

Zelfontwikkeling

Vaak gaan mensen voorbij aan het feit dat op het moment dat de keuze gemaakt moest worden, men slechts beschikking had over een beperkte hoeveelheid informatie. Daarnaast vergeet men mee te wegen in welke context (maatschappij, leefomgeving, relaties) en met behulp van welke overtuigingen, kennis en vaardigheden men toen de keuzes heeft gemaakt. Tenslotte nemen mensen het beeld dat zij hebben gemaakt van een mogelijke betere uitkomst bij een andere keuze, als waar aan. Helaas is het onmogelijk om te weten wat de uitkomst zou zijn als men toen een andere keuze gemaakt had. Zelfontwikkeling is hierbij ook van belang.

Pas achteraf weet je precies wat de consequenties zijn van de keuzes, die je gemaakt hebt in je leven.

Mijn advies

Een aantal tips:

  • Ga periodiek na wat je verlangens zijn, jij verandert tijdens je leven en je verlangens, passies en behoeften veranderen met je mee.
  • Bepaal op basis van je verlangen, passie en behoefte waar je naartoe wilt.
  • Benader je levenspad als een landkaart. Elke keer kom je weer bij een rotonde, kruispunt, afslag of oprit en staat het je vrij om je eigen nieuwe weg te kiezen.

 – Esther Stehouwer