Directe aanpak

“Esther is een professional. Zij luistert aandachtig naar haar cliënt en maakt dan een traject dat bij die persoon past. Esther heeft mij tijdens het traject begeleid maar tegelijkertijd liet ze mij genoeg ruimte om zelf tot inzicht te komen over wat mijn doelen waren en hoe ik die wilde bereiken.”

Haar passie en liefde voor haar vak kwamen duidelijk naar voren tijdens alle gesprekken die ik met haar had. Haar kracht is naar mijn mening haar directe aanpak. Zij draait niet om de zaken heen. Ze stelde vragen die confronterend waren maar daardoor stelde zij mij in de gelegenheid om het gesprek met mijzelf aan te gaan en om over kwesties te praten die ik liever vermeed. Met haar hulp heb ik aan mijzelf kunnen toegeven waar mijn passie ligt en zij deed me realiseren dat “verlangen” me veel gelukkiger maakt dan “voldoen”.”

Angeliki Papastamatiou, maart 2013

Angeliki, maart 2013

Deze klant maakte gebruik van de dienst: Loopbaancoaching

Angeliki is samen met Myrte Jansen Taalhuis Amsterdam gestart om haar passie te verwezenlijken.