Home - individu - Nieuwe blik voor de Blikverruimer

Nieuwe blik voor de Blikverruimer

Verandering het is overal om ons heen. De natuur verandert onder de druk van de jaargetijden. Organisaties veranderen onder de druk van de crisis. Ons humeur verandert als gevolg van invloeden van de buitenwereld op ons mentale en fysieke systeem. Dit is het leven, de cyclus van beleven, herleven en overleven. Onder de druk van de tijd lijkt alles vloeibaar te worden. De veranderingen nemen plaats en de natuur verzet zich niet. Ons uiterlijk verandert en met crèmes en chirurgie proberen we ons te verzetten. Ons humeur verandert en vaak neem je dat zelf later waar dan jouw omgeving. Organisaties veranderen en mensen verzetten zich door op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging, door het proces te vertragen en door ‘rustig’ af te wachten tot het is overgewaaid.

Waarom is de ene verandering de andere niet? Wat maakt dat we ons niet verzetten tegen de weersveranderingen en wel tegen organisatieveranderingen?
Zijn we er minder afhankelijk van? Hebben we er minder invloed op? Vinden we het minder belangrijk? Hebben we de onstuimigheid van het weer beter geaccepteerd?

In mijn praktijk leer ik mensen om gedragspatronen te doorbreken, om de situatie anders te bekijken of anders te benaderen. Gedragsverandering blijkt niet zo eenvoudig te zijn, hoewel we voortdurend veranderen. Ook de Blikverruimer ontkomt niet aan verandering. In 2014 zijn we veranderd van kantoorpand, van website en van samenwerkingsverbanden.

Esther Stehouwer

Kantoor van de Blikverruimer

Deze eerste nieuwsbrief van de Blikverruimer is dan ook gewijd aan het thema: “Veranderen”.

Esther Stehouwer