Home - individu - Werken we straks allemaal flexibel?

Werken we straks allemaal flexibel?

Het was de Grote Vraag in het NRC Handelsblad van zaterdag 2 mei. Volgens het artikel was in 2014 al één derde van de beroepsbevolking flexwerker of zzp’er

en neemt dat aantal elk jaar toe. Econoom Sweder van Wijnbergen stelt in het artikel dat iedereen op een flexibele manier wil werken. Het idee van een ‘flexibele schil’ is wat hem betreft achterhaald: flexibiliteit wordt het hart. „Naarmate de economie opener is geworden door de globalisering, is ook de beweeglijkheid toegenomen. Als je je niet kunt aanpassen, vind je dat slecht. Als je dat wel kunt, vind je het leuk.” Het draait dus om de kunst je aan te passen aan de beweeglijkheid van de markt, je eigen flexibiliteit.

We willen liever een vast contract

Uit onderzoek van Randstad blijkt niet iedereen vrolijk te worden van deze ontwikkeling. Randstad heeft laten onderzoeken hoe Nederlanders aankijken tegen de arbeidsmarkt van de toekomst en we blijken te hechten aan een vast contract. Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt van Randstad Groep Nederland zegt hierover: “Het is zorgelijk dat Nederlanders nog niet voorbereid zijn op de arbeidsmarkt van de toekomst. We ontkomen er namelijk niet aan dat mensen in de toekomst vaker wisselen van baan. Echter, in het onderzoek in aanloop naar de Randstad Awards blijkt de waardering voor vastigheid groot. 56% geeft aan een vast contract het belangrijkste criterium te vinden voor goed werkgeverschap. En dat is begrijpelijk, want op dit moment is onze maatschappij nog georganiseerd rondom het vaste contract. Als werkgevers in de toekomst geen zekerheid meer bieden, zullen we ons daar met z’n allen op moeten voorbereiden.”

Maar de trend van flexibel werken zet door

Flexibel werken is misschien niet voor iedereen aantrekkelijk, kennelijk wel onvermijdelijk. Volgens het NRC-artikel betekenen “globalisering, robotisering en individualisering dat je de welvaartsstaat niet meer kunt organiseren rond het vaste arbeidscontract.” VPRO-Tegenlicht maakte er een documentaire over: “Het werken van morgen”. Uit onderzoek van Oxford blijkt dat in de komende 20 jaar in de Verenigde Staten 47% van de huidige banen verdwijnt door robotisering. Hoe bereiden we ons daar op voor? Hoe ziet het werken van morgen er uit?

Wat we zeker weten is dat de trend van flexibel werken zich doorzet. Het UWV kwam in april met het rapport “Flexibel na de WW.” “Steeds meer mensen werken flexibel, vooral werklozen die vanuit de WW aan het werk gaan: ruim 80% heeft een tijdelijk of uitzendcontract.Tegelijkertijd stromen steeds minder mensen met een flexibel contract door naar een vast contract. Ook concludeert het UWV dat op de lange termijn het aandeel flexwerkers en zzp’ers in de beroepsbevolking waarschijnlijk verder zal toenemen. Waarschijnlijk draagt de nieuwe wet Werk en Zekerheid die op 1 juli 2015 ingaat hier aan bij.

De wet Werk en Zekerheid

Deze wet is bedoeld om de positie van flexwerkers te verbeteren. Flexwerkers moeten vanaf 1 juli 2015 na 2 jaar in plaats van na 3 jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. En vanaf 1 juli moeten er 6 in plaats van 3 maanden tussen tijdelijk contracten zitten om de contracten echt tijdelijk te laten blijven. Het gevreesde gevolg is dat de flexwerker niet ineens een vaste baan krijgt aangeboden, maar nog eerder op zoek moet naar een andere werkgever. Is die niet meteen te vinden, dan is de maximale WW-duur na 2019 nog 2 jaar en is voor mensen in de WW na 6 maanden alle arbeid passend. De logische consequentie hiervan is dat je meer verschillende werkgevers zult hebben, waar je meer verschillende soorten werk uitvoert. Je wordt dus nog flexibeler.

Positieve kanten van flexibilisering

Onder jongeren is flexibel werk al veel meer de norm. Over de flexibele arbeidsmarkt wordt volop nagedacht in het ReflexLAB, een initiatief van FNV Jong, CNV Jongeren en de ABU. Veel jongeren zien de opkomst van een flexibele arbeidsmarkt als een positieve ontwikkeling die beantwoordt aan de roep om keuzevrijheid en autonomie in het arbeidsbestaan. Het NRC-artikel citeert Helene Phoa (24), student geschiedenis, zij stelt zich de toekomst zo voor: “Later, als ik groot ben, werk ik flexibel. Zo masseer ik op afspraak, geef ik een aantal yogalessen per week en heb ik daarnaast een parttime baan of meerdere bestuursfuncties. Of meerdere parttime baantjes. Either way. Dat lijkt mij een fijne werkweek.”

Flexibele loopbaan

Voor jou is het interessant om bij deze ontwikkelingen stil te staan. Wat betekent de veranderende arbeidsmarkt voor jou? Welke banen zijn er in de toekomst en welke banen zijn er in de toekomst niet meer? Welke invloed heeft dat op jouw carrièreplan of loopbaan? Welke vorm heeft werken in de toekomst? Hoe blijf je in de toekomst van toegevoegde waarde?

Heb jij behoefte om met deze vragen aan de slag te gaan. Dan is een loopbaantraject iets voor jou!

Geschreven door: mr. ir. Susan Meulemans

Onder redactie van: Esther Stehouwer