Home - individu - Effectief werken- wat bril-jant

Effectief werken- wat bril-jant

Wat effectief werken is, is afhankelijk van het proces waarin je zit. Efficiënt werken voor een creatief proces, zoals het ontwikkelen van een nieuw product, behoeft chaos. Werken volgens kaders, regels en structuren activeert de linkerhersenhelft.

Deze hersenhelft houdt zich bezig met logica. Voor het creatieve proces is het effectiever om de rechter hersenhelft te activeren. Deze hersenhelft houdt zich bezig met creativiteit en gevoel. Effectief je dagelijkse activiteiten uitvoeren behoeft een zekere mate van routine, omdat er anders niets uit je handen zou komen. Om effectief je dagelijkse werkzaamheden en klussen af te werken is de takenlijst je behulpzaam, zo kan je de dagelijkse verstoringen het hoofd te bieden.

Effectief samenwerken

Effectief samenwerken, behoeft zorgvuldige communicatie en afstemming. Voor dagelijkse bedrijfsprocessen is het goed om “regelmatig een stapje terug te doen en te kijken naar waarom en hoe een medewerker het werk doet. Hoe past dit proces in het grotere geheel? Kan dit ook anders?”. Immers de wereld verandert continue. De behoeften van mensen veranderen eveneens voortdurend. Daarnaast zorgen de wetenschappelijke – en technologische ontwikkelingen ervoor dat de mogelijkheden om activiteiten uit te voeren aan verandering onderhevig zijn.

In een project ga ik persoonlijk liever nog een stapje terug, voordat ik expliciet aandacht besteed aan het waarom en hoe. Ik sta graag langer stil bij de vraag: Wat gaan we doen?

Onduidelijkheid over ‘wat’ komt in projecten nog steeds regelmatig voor. Wensen, eisen en verwachtingen worden regelmatig te globaal beschreven in het requirements hoofdstuk van de projectdocumentatie. Om vervolgens onderverdeeld te worden in de MOSCOW – Must Have, Should Have, Could Have en Would Have. Terwijl er gedurende het project, waarin het ‘wat’ aan verandering onderhevig is, maar weinig aandacht wordt besteed aan ‘wat’. Maar wat bedoelen we nu precies. Binnen de communicatie is al veel langer bekend dat wat gezegd wordt lang niet zo eenduidig is.

 – Esther Stehouwer