Home - organisatie - Miscommunicatie

Miscommunicatie

Miscommunicatie ontstaat op het moment dat de ontvanger een boodschap anders ontvangt dan dat de zender deze bedoeld heeft. Een oorzaak hiervoor is het feit dat iedereen de wereld bekijkt door zijn eigen bril.

Deze bril heeft de kleur van de specialisatie, de beroepsdeformatie, het referentiekader en de communicatiestijl van deze persoon. In een project ontstaan er dus veel verschillende beelden in het brein van de projectleden. Omdat we het wat wel dezelfde naam hebben gegeven, denkt iedereen dat we hetzelfde bedoelen. Hoe dit principe werkt binnen projecten wordt prachtig weergegeven in het onderstaande plaatje van Michael Wilkinson.

Miscommunicatie in projecten2

Een andere oorzaak kan je vinden in de onderschatting van de kwaliteit en input van ons slimme onbewuste. Na elke nacht slapen zijn we weer een stukje slimmer. Deze slimheid wordt door het onbewuste doorgegeven aan het bewuste als daar ruimte voor is. In het bewuste passen we onze beelden van onze wensen, eisen en verwachtingen aan met onze nieuwe inzichten. Maar delen we deze nieuwe inzichten en hoe lang zijn wij ons hiervan bewust?

Advies voor effectief samenwerken

Enkele adviezen voor effectief samenwerken:

  • Pas je technieken aan op het type proces waarin je zit om bij alle betrokkenen de juiste hersenhelften te activeren.
  • Neem de tijd om te begrijpen wat ieders wensen, eisen en verwachtingen zijn.
  • Besteed aan de voorkant van een proces veel tijd aan het creëren van een zo eenduidig mogelijk beeld van de wat bij alle betrokkenen.
  • Schrijf het beeld, de wensen, eisen en verwachtingen zo helder en concreet mogelijk op.
  • Bepaal op voortraject hoe je als gebruiker/opdrachtgever gaat vaststellen of je wel het juiste wat hebt gekregen.
  • Wissel gedurende het proces uit waar je staat, wat er gedaan is en hoe het beeld van het eindresultaat (wat) er op dat moment uitziet.
  • Vergeet niet dat zowel de opdrachtgever als de projectleden na elke nacht slapen een met boerenslimheid geïntegreerde wat hebben gecreëerd. Die ‘wat-en’ moeten regelmatig met elkaar worden gedeeld om te voorkomen dat middelen en tijd worden verspild en we dus niet efficiënt werken.

 Miscommunicatie in projectenMiscommunicatie in projecten“Er wordt meer tijd verknoeid met werken dan met niets doen.”

Cees Buddingh

 – Esther Stehouwer