Home - organisatie - inspiratie - Leiderschap of management

Leiderschap of management

November 19, 2014

Op de masteravond van Kennispoort Zwolle en ELLA maakte Esther Stehouwer kennis met met Gabriël Anthonio, hij vertelde over waarden gedreven leiderschap en verandermanagement

In de huidige transformatie in de wereld is één ding zeker: organisaties zijn voortdurend aan het veranderen. Leidinggevenden staan voor de uitdaging deze voortdurende veranderingen te managen. Veranderingen in organisaties vragen niet alleen om een technische, maar ook om een menselijke (humane) benadering. Organisaties worden steeds vaker gezien als lerende en levende organismen, waarbij het potentieel van medewerkers cruciaal is.

De kernvraag is: hoe benut je hun talenten zo optimaal mogelijk?

Gabriël Anthonio stond stil bij de vraag hoe we ons staande houden in een wereld die vooral gericht is op economische resultaten. Tijdens de masteravond verlegde hij de focus van de uiterlijke wereld van het sturen, plannen en behalen van resultaten naar de innerlijke wereld van onze passies en kernwaarden.

  • Hoe verhouden we ons tot alle veranderdruk(te) en leerprocessen?
  • Wat zijn onze ankers en wat is ons kompas in deze woelige tijd?
  • Hoe blijven we op koers als de ene organisatieverandering op de andere volgt?
  • Hoe voorkomen we dat we vervreemden van onszelf?
  • Hoe blijven we authentiek, integer en betrokken als anderen zoveel van ons verwachten?

Volgens Gabriël Anthonio is leiderschap dringend aan vernieuwing toe, en is er een grote behoefte aan waarden gedreven leiderschap. Leiderschap dat van onderaf en binnenuit vorm krijgt. Waarbij het gaat om het werkelijk contact willen maken met anderen. Om de mensen zelf en wat hun drijfveren zijn. Om duurzame waarden. Om de kracht van innerlijk gedreven motivatie. De kern van waarden gedreven leiderschap draait kortom om de kwaliteit van leven zelf.

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/yrOsxpQdHHM” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>